Ord hindrar överföring av kunskap

Därför att kunskapen består nästan aldrig av ord. Alltför ofta försöker vi beskriva den med ord; sällan låter den sig fångas.

Musikerns noter, arkitektens ritningar, orienterarens kartor och matematikerns formler är exempel på mer mångdimensionella notationer, symbolsystem, som bättre beskriver verkligheten på mer överskådliga sätt. Ändå har många olika områden, genrer, discipliner och aktiviteter inte haft någon fungerande, kraftfull notation.

JL 1000px tegelvägg

Johan Lundell

Innovatören, författaren och entreprenören Johan Lundell har ändrat på det. Efter att ha studerat hundratals olika notationer med en lingvistisk begreppsapparat tror han att alla komplexa företeelser och förlopp bättre kan beskrivas och utvecklas med hjälp av bra notationer. 

I maj 2014 släpptes hans första böcker Undolo – Teckensystem ishockey och Undolo – Teckensystem fotboll, där han redogör för sina mest grundläggande tankar om notation och presenterar de två idrotternas varianter av hans första rörelsenotation; Undolo Move. Varför ska rörelser, spel och taktik beskrivas med ord, när det inte handlar om ord, utan om rörelser, frågar han sig.

Köp nu

Johan Lundell är en omtyckt föreläsare och har hållit seminarier och föreläsningar om ”ordens tyranni” på Science Parks, nationella industrimässor och för olika organisationer inom både idrotten och näringslivet.