Välj en sida

Inventör & entreprenör

Trots att ritningar, kartor och musiknoter förändrat historiens gång låter vi – helt i onödan – ord kväva eller helt stänga möjligheterna till insikt och utveckling – över nations- och språkgränser.

Musikerns noter, arkitektens ritningar, orienterarens kartor och matematikens formler är bra exempel på hur kunskap kan bäras på mer överskådliga sätt än vad ord kan göra. Johan Lundell arbetar för att se till att många olika områden, genrer, discipliner och aktiviteter får fungerande, kraftfull notation som möjliggör bättre kommunikation.

Johan Lundell är en omtyckt föreläsare och har hållit seminarier och föreläsningar om ”ordens tyranni” på Science Parks, nationella industrimässor och för olika organisationer inom både idrotten och näringslivet.

Boka gärna en föreläsning med en passionerad talare med glimten i ögat

LEAN Forum, Göteborg, 2017

Två företag med olika inriktningar

Nodd AB - för näringsliv och industri

Nominerat till "Årets innovatör" inför galan Guldstänk 2016.
Vinnare av Post- och Telestyrelsens innovationstävling 2017.

ATM Notation AB - skapar idrottens språk

Strategi, taktik, rörelser & fotisättningar i mängder av idrotter kan nu skrivas lika detaljerat som musiknoter beskriver musik.

Vad kan Johan Lundell göra för oss?

Han visar er hur den information eller kunskap som ni vill överföra och/eller utveckla kan bäras grafiskt.

Johan Lundell kallar sig ibland för inventör. Vad betyder det?

Inventör är ett äldre, försvenskat ord av engelskans ”inventor” som var i bruk under 1800-talet. När ordet uppfinnare ofta kopplas till fysiska produkter används det brittiska ordet ”inventor” även för uppfinnare av koncept och idéer.
Det alltmer populära ordet ”innovatör” har tyvärr fått en värdeglidning där många menar att ordet inte ska användas för uppfinningar som ännu inte fått kommersiellt genombrott, ungefär som om användningen av uppfinningen skulle vara viktigare än själva uppfinningen, trots att den förra är helt beroende av den senare.

Vi använder redan bilder och filmer för att komplettera orden. Räcker inte det?

Troligen inte. Ord, bild och film ersätter inte musiknoter för musikern eller ritningar för byggnadsarbetaren. Med större multimodalitet, som notationer innebär, blir det lättare att bära informationen.

Vårt företag använder mycket filmer. Det kan väl inte förbättras? Det är ju så det ser ut.

Jo. Foto och film visar bara det som råkar synas. För idrotter kan potenta notationer till exempel visa det som inte syns, som krafter och mycket mer. För underhåll kan man förstärka det som är viktigt. Dessutom bör man tänka på att kondensera filmat material så att man inte visar det som är irrelevant; det blir ofta brus för användaren.

Våra instruktioner har för mycket ord och läses inte alltid. Vad ska vi göra?

Det enklaste är att ta kontakt med Nodd (info @ nodd.se) och skicka över det ni har.

I vilka branscher har Johan Lundell talat?

Den vanligaste utgångspunkten handlar om övertron på ord. Hans föreläsning ”Beyond Words” (bortom ord) visar hur potenta notationer alltid slår ord, siffror, paj- och stapeldiagram när det gäller att göra komplex kunskap överskådlig.

Inom produktion, drift och underhåll talar och visar han exempel på hur instruktioner kan visualiseras.

Inom kvalitet, lean och processledning fokuserar han på nödvändigheten av att visualisera processer. Ingen bygger ett hus utan ritningar. Varför genomför man processer utan att se till att alla deltagare har samma, tydliga bild som ritningarna innebär för arkitekten och byggarbetaren?

Inom idrott visar han många olika idrottsnotationer för taktik, spel, fotisättningar, krafter och rörelser.

För dem som arbetar med inlärning visar han exempel hur potenta notationer i olika fält använts för att förbättra inlärning och hjälpa till att lära sig att göra rätt. Han kritiserar idéer som att övning automatiskt ger färdighet; ”Övar du fel så blir det fel” och visar hur notationer kan bidra till ”learning by doing right”.